Serwis znalezionych haseł
Baw się razem z nami

Szkolne z pierwszych lat działalności placówki. Główna część uroczystości nadania sztandaru rozpoczęła się o godzinie. 1150. Podczas zajmowania miejsc przez.

Po podziękowaniach sponsorom przyszła pora na przemówienia gości. Uroczystość nadania szkole sztandaru z pewnością na długo zapadnie w pamięci wszystkim.
Przemówienie dyrektora szkoły, a w nim: podsumowanie rocznej pracy dydaktyczno. Wręczenie szkole sztandaru: czynności wstępne, jak przy nadaniu imienia. Scenariusz poświęcenia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej. Platforma Edukacyjna-gotowe opracowania lekcji oraz testów.


. Nadanie sztandaru Szkole Podstawowej w Pruścach. Po przedstawieniu przyszła pora na przemówienia gości. Wszyscy występujący w ciepłych.

Z okazji po? wi? cenia i nadania sztandaru Waszej Szkole serdecznie gratulujemy i dzi? kujemy za. Rozlega si? g? os dzwonów i przemówienie kardyna? a Felici.

Przemówienia zaproszonych gości, słowa podziękowania, pamiątkowe wpisy w kronice szkolnej-koniec oficjalnej części nadania imienia Krzysztofa Kamila.
  • Odczytanie uchwały rm o nadaniu szkole imienia i sztandaru. Krótkie przemówienia, a raczejŜ yczenia (burmistrza, przewodniczącego rr, Dyrektora.
  • Nadanie Sztandaru Szkole Podstawowej w Ciciborze Dużym.
  • UroczystoŚĆ nadania imienia kornela makuszyŃskiego szkole podstawowej nr 3 w pŁocku. Milewski w krótkim przemówieniu powiedział, iż chwila nadania imienia to. Honorowi goście wbili symboliczne gwoździe w drzewiec sztandaru.
  • . Przemówienie z okazji nadania szkole imienia Alka (Aleksego. Teraz odbędzie się uroczyste poświęcenie sztandaru i loga szkoły.
  • . Wniosek do organu prowadzącego o nadanie imienia i sztandaru. Uroczystość nadania imienia szkole i wręczenia sztandaru.Potem Pani Dyrektor Danuta Pączek przedstawiła zebranym krótką historię szkolnego sztandaru, która rozpoczęła się w z nadaniem imienia Świętej Jadwigi
. Wielkie święto Odrowążka-szkole nadano sztandar! Po przemówieniach nadeszła chwila na uroczyste przekazanie sztandaru z rąk.

Witamy serdecznie wszystkich gości przybyłych na uroczystość nadania imienia. Szkole Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 34 w Toruniu i wręczenia sztandaru. Dzisiaj naszej szkole zostanie nadane imię wielkiego Polaka-Mikołaja Kopernika oraz zostanie przekazany sztandar– reprezentacyjna chorągiew.

  • Tradycja jest organizowanie imprez i uroczystości szkolnych np. ślubowanie. Po powrocie z kościoła do gmachu Szkoły pani Dyrektor m. Nowicka wygłosiła krótkie przemówienie. Uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im.
  • . Uroczyste nadanie sztandaru Szkole w Głowience. w swoim przemówieniu podkreśliła, że dzień poświęcenia i wręczenia sztandaru jest bardzo.
  • Nowak szkole został nadany sztandar i imię patrona. Odsłonięcie tablicy. Przemówienia i część artystyczna przygotowana przez szkolną młodzież.Pedagogicznego i pracowników było poświęcenie i nadanie naszej szkole sztandaru. Ta długo oczekiwana przez nas uroczystość odbyła się 28 maja 2010 roku.
. Okolicznościowe przemówienia wygłosili dyrektor szkoły, pan Krzysztof w asilewski. Mogliśmy zatem podejmować w szkolnych progach burmistrza Kowalewa. Nad pracami czuwał Honorowy Komitet Nadania Sztandaru i Patrona.Uroczystość nadania sztandaru pod patronatem Burmistrza Zatora Zbigniewa Biernata i Przewodniczącego. z obowiązującym ceremoniałem, Rada Rodziców przekazała sztandar społeczności szkolnej. Kanwą przemówienia Dyrektora Zespołu p.Powitanie zebranych przez uczennicę Ewę Redel i krótkie przemówienie Pani dyrektor mgr Katarzyny Wichary-Pukacz, akt nadania sztandaru szkole. Vi. 1988 roku odbyło się uroczyste nadanie sztandaru szkole. Swymi przemówieniami i życzeniami uroczystość uświetnili także przybyli goście: Wójt gminy. Od początku roku szkolnego 2002 trwały intensywne przygotowania do nadania imienia. Kompletowana była Izba Pamięci, zaprojektowano Sztandar i zlecono jego . w dalszej części przemówienia pani dyrektor nawiązała do historii szkoły. Kroniki, medale edukacyjne, akt nadania sztandaru. Podwoje dla zwiedzających udostępniło też Szkolne Centrum Multimedialne. Powołano specjalny zespół do spraw nadania szkole imienia, który zadbał. w czasie której odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły, ufundowanego przez rodziców. Przemówienie Wójta Gminy Pawłów inż. Ignacego Gierady

. 2009. 05. 31– Nadanie Sztandaru Szkole Podstwowej w Komorowie. Krótkie przemówienia: Dyrektora szkoły oraz zaproszonych Gości;. Tej placówce z ponad 60. Letnim doświadczeniem nadano dziś imię Polskiego Towarzystwa Leśnego i uroczyście wręczono sztandar szkolny.Uroczystość nadania szkole imienia Świętej Jadwigi Królowej. Jadwigi Królowej orszak ze sztandarem i zaproszeni goście przeszli do pobliskiego. Podczas uroczystej gali swoje przemówienia wygłosili: dyrektor Zespołu Szkół nr 3 im.. z krótkich przemówień mogliśmy się dowiedzieć, iż chwila nadania sztandaru to niezwykłe wydarzenie, które na wiele lat zapadnie w naszej.Naszą szkołę podczas uroczystości reprezentował Poczet Sztandarowy w składzie: Wioleta Cieślak, Wioleta Ciężka. Honor, Ojczyzna, Nauka oraz rok nadania sztandaru– Anno Domini 2010. Część oficjalną zakończyły przemówienia m. In.Nadanie sztandaru i wręczenie odznaczeń-wyróżnień. · Przemówienia zaproszonych gości. vi rocznicę nadania szkole imienia i wręczenia sztandaru
. apel o wsparcie uroczystoŚci nadania szkole sztandaru. Nadanie sztandaru, uroczyste wbijanie gwoździ, przemówienia zaproszonych gości.

Następnie przy sztandarze przyrzeczenie harcerskie złożyła liczna grupa szkolnych harcerzy. Po przemówieniach Dyrektora Szkoły i gości zaproszonych udano. Uroczystość z okazji nadania sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej im. w powitalnym przemówieniu dyrektor szkoły Joanna Jeż nawiązała do postaci.
Sztandar został przejęty przez poczet uczniowski, a przedstawiciele. Po przemówieniach i części oficjalnej ceremonii nadania imienia szkole nastąpiła.Nadanie szkole sztandaru. 14 października 2010 r. Odbyła się w naszej szkole. w swym przemówieniu dyrektor Janusz m. Lewandowski przywitał wszystkich. Przekazanie sztandaru na ręce Dyrektora przez rodziców. Przemarsz uczniów i zaproszonych gości na dziedziniec szkolny. czĘŚĆ oficjalna. Przemówienie Wójta Gminy Kozłowo i dyrektorów z zaprzyjaźnionych szkół. Odczytanie przez Przewodniczącego Rady Gminy uchwały w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół


. Mariola Feszczuk oraz zaproszeni goście w swoich przemówieniach. Podczas której nastąpiło poświęcenie i nadanie szkole sztandaru.

Poświęcenia sztandaru szkoły (ufundowanego przez rodziców i uczniów). i dzieci złożyły na sztandar ślubowania. Przemówienia wygłosili zaproszeni goście. w kolejną rocznicę nadania imienia szkole-13 maja 2000 roku-szkoła.

Scenariusz uroczystości nadania szkole imienia Mikołaja Kopernika i wręczenia sztandaru ii Liceum Ogólnokształcącemu w Łowiczu w dniu 25. 10. 2006 r. . Tam wszyscy zebrani wysłuchali okolicznościowego przemówienia starosty włodawskiego. Obchody święta Nauczycieli połączone były z nadaniem szkole imienia prof. Tablicy pamięci patrona, a także nadaniem sztandaru.


Przygotowywaliśmy się do wielkiego wydarzenia, jakim było nadanie szkole imienia wł. St. Reymonta. Msza Św. z poświęceniem sztandaru w Kościele Parafialnym w Pątnowie. Przemówienie Wójta Gminy Pątnów, Edwarda Kiedosa.
. Przemówienie z okazji wręczenia sztandaru w Gimnazjum. Uroczystości religijnych, narodowych, państwowych i szkolnych z dumą i czcią.. Uroczystość nadania Publicznemu Gimnazjum w Korytnicy imienia Jana Pawła ii. Po poświęceniu tablicy i wyprowadzeniu sztandarów nastąpiły przemówienia gości. i przyjaciele gimnazjum wpisali się do kroniki szkolnej.

W trakcie modlitwy zgromadzonych i podczas okolicznościowych przemówień na temat. Poświęcenie sztandaru poprzedzało uroczystość nadania naszej szkole.

. Odczytanie i wręczenie uchwały Rady Gminy dotyczącej nadania imienia szkole, wbicie pamiątkowych gwoździ przez sponsorów sztandaru, przemówienia i. Scenariusz uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Powitanie gości i przemówienie Dyrektora) Prowadzący.


2 czerwca 1977 roku uroczyście przekazano szkole sztandar. Program przebiegu uroczystości nadania naszej szkole imienia Księdza Jana Twardowskiego. Przemówienie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 37 w Katowicach, Pani mgr Barbary.

Wojciecha w Skibniewie. Podczas mszy odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły. 2. Uroczyste nadanie imienia. 3. Przemówienia zaproszonych gości.Obchody połączone zostały z nadaniem tej szkole imienia Konstantego Ildefonsa. Po przemówieniach nastąpił moment umocowania drzewca sztandaru.Miasto także szczyci się tym, ze swoje dzieciństwo i lata szkolne spędziła w. Uroczystość nadania Gimnazjum nr. 2 w Otwocku imienia Ireny Sendlerowej ilustruje. Przemówienie Pani Dyrektor Gimnazjum Przekazanie sztandaru. Przysięga. … przemówienie okolicznościowe… Dyrektor szkoły prosi przewodniczącego rg Pana Krzysztofa Michalskiego o odczytanie Aktu nadania szkole.Infułata został poświęcony sztandar szkoły, a Burmistrz Miasta przeczytał akt nadania imienia szkole, zaś pan Adam Pałacki dokonał. Uczniowie ślubowali na sztandar szkoły, odbyły się także okolicznościowe przemówienia oraz wbijanie.
16 października br. Odbyła się uroczystość nadania Sztandaru zs nr 4 w. Ponieważ w szkole w Skierniewicach Rawka uczą się m. In. Przyszli adepci tych służb. Część oficjalna rozpoczęła się przemówieniem Dyrektora zs nr 4 w.Sądzimy, że nadanie szkole imienia tak wielkie człowieka, pozwoli lepiej zrozumieć młodym ludziom wartości, którymi Papież. Sztandar szkoły poświęcił Ksiądz Biskup Jan Gałecki. w krótkim przemówieniu do społeczności szkolnej.Vi. 1984-nastąpiło nadanie Szkole sztandaru z wizerunkiem Patronki i godłem. Pierwszy dyrektor szkoły mgr Józef Wesołowski w swoim przemówieniu.Nadanie sztandaru oraz ślubowanie stało były wydarzeniem szeroko. Kilkunastu członków Szkolnego Koła Caritas wzięło udział w spotkaniu z Kołem. Po odśpiewaniu hymnu narodowego mogliśmy wysłuchać pięknego przemówienia Pani.Po odczytaniu przez burmistrza aktu nadania imienia szkole i wręczeniu go. i wówczas nastąpiło przekazanie sztandaru uczniom, którzy z przejęciem.Był to moment nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu szkolnego. Następnie wszyscy wysłuchali krótkiego przemówienia o Henryku Sienkiewiczu.Ponad rok trwały prace związane z wyborem, a potem z nadaniem Szkole. m. In. Przekazanie sztandaru, przemówienia zaproszonych gości i dyrekcji szkoły. Nadanie szkole imienia i przekazanie sztandaru będzie wielkim przeżyciem dla. Jakim stał się sztandar i nadanie szkole imienia. Elżbietę Migdalską i wygłoszeniu przez nią przemówienia na temat historii szkoły,
. Po przemówieniu dyrektora szkoły rozpoczęła się ceremonia nadania. Uchwałę Miasta i Gminy Wolbrom o nadaniu Szkole Podstawowej i Gimnazjum w. w imieniu fundatorów wręczenia sztandaru dokonali Rodzice uczniów. Sztandar pg w Piątnicy otrzymało z okazji nadania imienia szkole. Przemówienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciele władz.

Zaproszeni na uroczystość goście i słuchacze wysłuchali przemówienia Pani. Imienia Jana Matejki Centrum Kształcenia Ustawicznego i przekazania sztandaru. Odbyła się podniosła uroczystość nadania szkole imienia Jana Matejki.

Oficjalne uroczystości nadania imienia Szkole oraz wręczenia Jej sztandaru odbyły się dzisiaj o godzinie 11. 00 w budynku Gimnazjum przy ulicy Witosa 12. Przemówienie na 65-lecie Liceum Ogólnokształcącego. Szanowni Państwo! w 1965 r. Za pana dyrektora Adama Mościckiego nadano szkole sztandar i imię Jana. Wydarzenia towarzyszące Uroczystości Nadania Szkole Imienia i Sztandaru. Gierbie i przytoczmy fragment jego przemówienia ubarwianego cytatami z Patrona: Nadanie imienia szkole, wręczenie sztandaru było pięknym świętem, które zapamiętamy. Po przemówieniu pożegnalnym wygłoszonym przez wyróżnionych uczniów. Akademia rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkolnego. Kolejny punkt uroczystości stanowiły przemówienia, gratulacje i podziękowania. Szkolnej okazy Cites i przybliżali zadania i charakter pracy funkcjonariuszy celnych. Dziś jest zupełnie inny dzień– dzień nadania sztandaru Izbie. Celnej w Rzepinie. Decką meldunku Szefowi Służby Celnej, przemówienia ssc.

(z przemówienia podczas uroczystości nadania sztandaru Publicznemu Gimnazjum. 2 czerwca 2008 roku odbył się finał organizowanego przez naszą szkołę pod . Po przemówieniach delegacje złożyły kwiaty, dyrektor. Nia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w . Ceremonia nadania imienia Józefa Elsnera i wręczenie sztandaru odbyła się. Tego dnia cała społeczność szkolna zebrała się na placu apelowym by. Przywitała przybyłych gości i w krótkim przemówieniu uzasadniła wybór.

Relacja z uroczystości nadania szkole imienia. Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego naszego gimnazjum nastąpiło przemówienie pani Dyrektor.Przybyłych gości powitał szkolny zespół" Laskowiki" Akt nadania sztandaru-symbolu najwyższych wartości-odczytała Pani Wójt Stanisława. Kolejnym punktem programu było okazjonalne przemówienie Pani Dyrektor Marii Woźniak. W swoim przemówieniu pani sekretarz podkreśliła, iż nadanie szkole im. Po części oficjalnej: wprowadzenie sztandaru szkoły i przemówienie.W trakcie przygotowań do nadania imienia Pan Sarnowski zaszczycił nas swoją. Na sztandarze, w tarczy szkolnej znajdują się złote klucze jako symbol naszej. Po oficjalnych przemówieniach głos zabrał Lech Sarnowski, który w swoim . „ By ozdobą być narodu” nadanie sztandaru Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Łubowie odbyła się niecodzienna uroczystość– nadanie szkole sztandaru. w swym przemówieniu dyrektor zaznaczał, jak ważny był wybór . w roku szkolnym 2008/2009 przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu. Szkole nadano jej imię oraz sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. Przemówienie pani wizytator. Zespół muzyczny rozpoczyna część artystyczną . Dyrektor szkoły pani Beata Jędrzejewska w swoim przemówieniu zapoznała. Pan Michał Zaleski w swoim przemówieniu powiedział, iż chwila nadania imienia to. w imieniu społeczności szkolnej sztandar przyjęli i złożyli . Wszyscy goście, fundatorzy sztandaru w swoich krótkich przemówieniach podkreślali, iż chwila nadania imienia to wyjątkowe wydarzenie,


. w dalszej części nastąpiły przemówienia zaproszonych gości. w kolejności głos zabrali: Jacek. nadanie sztandaru szkole podstawowej im.Nadanie sztandaru Komendzie Powiatowej psp w Pułtusku. Piłsudskiego licznie zgromadzili się warszawiacy, turyści i kilka wycieczek szkolnych. Po" krótkich" przemówieniach Prezesa i kapelmistrza podzielilismy się opłatkiem.. Uroczystość nadania sztandarów Szkole Podstawowej im. Added to queue Krótkie przemówienie o mojej osobie. By CrazyKomar177750 views.
Przemówienia okolicznościowe; odczytanie aktów nadania imienia szkołom. Inicjatorką nadania Patrona i Sztandaru szkołom wchodzącym w skład Zespołu. Celem kiermaszu było propagowanie idei nadania Szkole Patrona i Sztandaru.


© Baw się razem z nami Design by Colombia Hosting