Serwis znalezionych haseł
Baw się razem z nami

 • . Tytuł: Pożegnanie maturzystów 2005/2006. a tak w ogóle to widzę, że Ty bardzo aktywny jesteś-przemówienie, sztandar. i dobrze.
 • My, maturzyści viii Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pożegnanie absolwentów przez reprezentanta wychowawców klas iii. Wysłuchanie utworu muzycznego. Przemówienie przedstawiciela władz oświatowych.
 • . Pomoc przy przemówieniu dla wychowawcy Oceń temat: Zwracam sie do Was z prośbą o jakieś teksty na pożegnanie dla wychowacy. Szkoła ogólnie, Streszczenia i gotowce, Matura, Studia, Zagubione dusze.
 • Scenariusz uroczystoŚci na zakoŃczenie roku szkolnego– poŻegnanie klas. Przemówienie w imieniu maturzystów podczas zakończenia roku szkolnego klas. Po przemówieniu Pana Dyrektora wychowawcy klas, Pani Renata Łunarska oraz Pan.Proszę o zabranie głosu Panią Dyrektor (przemówienie). Podziękowania kieruję również do naszych wychowawców i nauczycieli, którzy pomagali nam zdobyć.
 • Dyrektor po wygłoszeniu pożegnalnego przemówienia z pomocą nauczycieli wręczył. Jako przedstawiciel wychowawców pożegnał maturzystów pan Jan Kalabiński.
 • Scenariusz uroczystego pożegnania maturzystów. Przemówienie trzecioklasisty: Nasze życie– ciągła wędrówka, a do celu wiodą tak różne drogi. Serdeczny uśmiech nowego wychowawcy, pierwsza dobra ocena, życzliwa pomoc kolegi.
 • Odchodzą klasy maturalne! Pożegnanie klas maturalnych 2008 25 kwietnia 2008 roku w świetlicy. a następnie o przemówienie został poproszony pan dyrektor Lech Barnik. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcami wręczył najlepszym uczniom
 • . Pan dyrektor wygłosił przemówienie, które przyjęte zostało z entuzjazmem. Następnie przedstawieni zostali wychowawcy klas pierwszych i cała. Uroczyste zakończenie nauki w klasach iii-ich i pożegnanie maturzystów.
 • Galeria klas i wychowawcÓw. Pożegnanie maturzystów to również odpowiedni moment na wręczenie Ekonomerów 2007. Nie zabrakło również prezentacji multimedialnej. Przemówienie Starosty Powiatu Chrzanowskiego Pana Janusza Szcześniaka. Wychowawca iii lo Beata Goralewska. Pożegnanie maturzystów 2009. Zaproszeni goście, przemówienia, nagrody książkowe i wiersze.
. Przed Wami maturzyści jeszcze ten najważniejszy egzamin– egzamin. Prosząc o pomoc wychowawców i zaproszonych gości, do wyróżnienia tych,
. w imieniu całej społeczności szkolnej pożegnał maturzystów. Swoje przemówienie Dyrektor zs zakończył życzeniami dla maturzystów. Swoim wychowawcom i wszystkim nauczycielom absolwenci złożyli podziękowania za trud.Jan Paweł ii, Przemówienie w unesco (02. 06. 1980 r. internat. Andrzejki, Wigilia, bale karnawałowe, pożegnanie maturzystów itp. w ramach kół zainteresowań lub indywidualnej konsultacji z wychowawcami czy uczącymi w szkole.Tymi słowami absolwent Tomasz Ciesielski pożegnał w imieniu maturzystów. Oraz wychowawcy i nauczyciele. przemÓwienie absolwenta tomasza ciesielskiego. w trakcie przemówienia pozdrowił pracowników przekładających dach w. Uroczyste pożegnanie maturzystów było ważną lekcją wychowawczą,. Pożegnanie klas maturalnych-24 kwietnia 2009 roku. w sali gimnastycznej zebrali się odświętnie ubrani maturzyści, byli wychowawcy klas.Najpierw byla msza św, potem kilka przemówień przed budynkiem szkolnym, a na koniec spotkanie z wychowawcami. a już od 5 ostra praca!" poŻegnanie MATURZYSTÓW" w dniu 30 kwietnia 2010 roku w Centrum. Gdzie wychowawcy zapoznali ich ze Statutem cku, Regulaminem Szkoły i harmonogramem zajęć lekcyjnych. Na koniec przedstawiciel abiturientów wygłosił przemówienie.Długie przemówienie dyrektora, rozdanie nagród i wyróżnień, później w klasach już mniej oficjalna część, czyli pożegnanie się z wychowawcami. Tematy matury ustnej z języka polskiego-2011. pielgrzymka maturzystÓw na jasna GÓRĘ· ostatnie POŻEGNANIE· ŚwiĘto zmarŁych. Wszyscy z zainteresowaniem wysłuchali przemówienia Ministra Edukacji. Tymczasem już od następnego rozpoczyna się codzienna praca dydaktyczna i wychowawcza.. Na pewno wielu z nich miło bedzie wspominało swych wychowawców, nauczycieli. Przemówienie dyrektora szkoły pana Władysława Pasztaleńca.Uroczystość pożegnania maturzystów-2010-05-04 19: 41: 34. Pana Cogito" Herberta (tekst) a pan dyrektor Marek Szczepański przeczytał przemówienie.
Uroczystość rozpoczął Pan Dyrektor Jerzy Soska od przemówienia– podsumowania. Rada Pedagogiczna zsp w Zakliczynie na wniosek wychowawcy klasy przyznała. 3 te1 żegnała maturzystów w imieniu klas 3 i kl. 2 lp. Następnie dyrektor zse– p. Krzysztof Osiak wraz z wychowawcami: p. Joanną Balawajder (wych. Kl.
. poŻegnanie klas maturalnych. Na sali gimnastycznej w Zespole Szkół. Po części oficjalnej młodzież z klas ii pod kierunkiem wychowawcy pani Bożeny Białas. Wprowadzający maturzystów w następny etap ich dorosłego życia. Po przywitaniu gości, Dyrektor Szkoły wygłosiła przemówienie do zebranych.We mszy oraz pozostałych częściach uroczystości pożegnania maturzystów wzięli. Dyrektor Adam Kostrzewa oraz wychowawcy klas trzecich: Bożena Wiśniewska. Prezydent Ryszard Kaczorowski wygłosił przemówienie, w którym poruszył. Pożegnanie maturzystów 2010, Drukuj. w czasie przemówienia Magdaleny Kowalskiej z byłej już klasy iv th zostały wręczone prezenty i.W jego trakcie okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Ustki Jan Olech. z zst i wychowawcy mos Ustka, którzy pomagali w organizacji biegu. Pożegnanie uczniów klas maturalnych w zst w Ustce-21 maja 2010 roku w. Wszyscy bawili się do białego rana zapominając o tym, że za 100 dni już matura.
Jak w całej Polsce, tak i w Naszej Szkole rozpoczęły się matury. 25 kwietnia 2008r. Pożegnanie klas maturalnych. Była to wspaniała lekcja wychowawcza i historii pogłębiająca patriotyzm naszej młodzieży. Uczniowie klas pierwszych wysłuchali okolicznościowego przemówienia wygłoszonego przez wicedyrektora


. Pożegnanie maturzystów w ii lo. w części oficjalnej, jak co roku. Która swoje przemówienie rozpoczęła od wspomnień" z pamiętnika dyrektora ii LO" Później wychowawcy klas maturalnych wręczyli swoim podopiecznym.

Przemówienie burmistrza, dyrektora szkoły, przywołanie daty1 ix 1939, apel szkolny, udział we mszy. Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotowi języka polskiego, historii. Pożegnanie maturzystów. Wykształcenie, grzeczność, nauka . Po uroczystych przemówieniach dyrekcja i wychowawcy. z pewnością te smutne chwile pożegnania zostały wypełnione dobrą zabawą…


Po Mszy Świetej uroczystości odbywały się w szkole: przemówienie Pani dyrektor mgr. Odbierając z rąk swych wychowawców Świadectwa ukoŃczenia szkoŁy. Tego dnia odbyło się pożegnanie maturzystów przez dyrekcję szkoły.Pożegnanie maturzystów rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego. Tradycyjnie kolejnym punktem uroczystości było przemówienie dyrektor. Pierwsze zadanie polegało na narysowaniu portretu wychowawcy.W swoim przemówieniu pani dyrektor podsumowała całoroczną pracę, zaakcentowała sukcesy. 30. 04. 2010-uroczyste pożegnanie klas maturalnych. Pani dyrektor Marta Kurpiel skierowała do maturzystów ciepłe słowa, między innymi. Opiekunkami: wychowawca klasy Ib t. Krzywonos i e. Sebastianka-wychowawca klasy Ia.. Nauczyciele i wychowawcy, przekazujcie prawdę i kierujcie rozwojem młodych. Pożegnania klas maturalnych. Jak co roku nadchodzi czas kiedy klasy. Studniówkę rozpoczęli przedstawiciele maturzystów witając dyrekcję. Dopełnieniem uroczystej akademii było przemówienie pani dyrektor mgr Haliny.Pożegnanie maturzystów odbyło się w obecności dyrekcji szkoły. Uroczyste przemówienie wygłosił dyrektor szkoły Pan mgr Jacek Szewczyk, który życzył naszym. Wychowawcą Galiną Wiese. w piątek 24 października zwiedzili oni rezerwat.Ks. Feliksowi Dymnickiemu wybitnemu wychowawcy młodzieży, założycielowi bursy gimnazjalnej. Specjalnie na uroczystość pożegnania klas maturalnych. Nie omieszkano scharakteryzować samych maturzystów, których z pewnością od czasu do czasu. Spotkanie zakończyły przemówienia, najpierw Siostry Dyrektor.

Pożegnanie klas maturalnych. 24 kwietnia nasza szkoła żegnała klasy trzecie i czwarte. Pierwsza część oficjalna to przemówienie dyrektora szkoły, która pożegnała. Nagrody dla odchodzących maturzystów i świadectwa z wyróżnieniem. Reszta świadectw została rozdana absolwentom w salach przez wychowawców.

PoŻegnanie klas maturalnych. 30 kwietnia 2010 roku w szkole miało miejsce. Szczególnie wyróżniali się maturzyści tryskający radością, gdyż wszyscy ukończyli szkołę. Przemówienia obfitowały we wspomnienia, podziękowania za pracę i. Również nagrody książkowe i dyplomy, z rąk Pana Dyrektora oraz wychowawców.Jeszcze raz dziękujemy Wychowawcom, Nauczycielom, wszystkim pracownikom Szkoły. w chwili, kiedy najtrudniej o słowa-pożegnania są zawsze smutne– najlepiej. Jan Paweł ii, przemówienie w siedzibie unesco, 2 czerwca 1980. misja naszej szkoŁy. Testy maturalne. Wycieczki; Ćwiczenia laboratoryjne. Nauczyciele chemii. Wychowawcy. Rodzice. i. Zorganizowanie pożegnania klas maturalnych, iv. Pan dyrektor wygłosił przemówienie, w którym podziękował wszystkim pracownikom szkoły za trud. Po części oficjalnej uczniowie udali się wraz wychowawcami do klas. poŻegnanie maturzystÓw. Nie wierzyłem. Stojąc nad brzegiem rzeki.

Wiązanki otrzymali też wychowawcy klas Technikum Agrobiznesu: Danuta Zima i Renata Dróbek. w przemówieniu otwierającym studniówkę stwierdziliście: „ … jesteśmy my i nasi. Mimo, że od pożegnania maturzystów upłynęło już sporo czasu.

Pierwsza część oficjalna to przemówienie dyrektora szkoły, który w elegancki sposób pożegnał absolwentów oraz wręczył najważniejsze nagrody dla odchodzących. Życzył powodzenia na maturze i egzaminach zawodowych. Następnie w imieniu wychowawców kilka słów skierowała do maturzystów Katarzyna.30 kwietnia 2010r. w naszej szkole odbyło się pożegnanie abiturientów klas maturalnych. Andrzeja Pytki-wychowawcy klasy. Znaczącym momentem uroczystości było wspólne. Społeczność szkolna wysłuchała również Przemówienia Prezydenta. 27 października 2009 r. Tegoroczni maturzyści uczestniczyli w spotkaniu z
. Mamy nadzieję, że absolwenci nie zapomną o szkole, wychowawcach i nauczycielach, bo jak mówiła b. Rudewicz-Kowalska w swoim przemówieniu. Dwudziestu czterech maturzystów z naszego liceum przyst± piło o godzinie. w szkolnej kaplicy rozpoczęła się uroczysto¶ ć pożegnania klas trzecich. To nasi księża, wychowawcy nauczyciele, który czuwali, aby te przemówienia były jak

. 13. 30 klasy pod opieką wychowawców sprzątają swoje sale i ustawiają w nich ławki. Pożegnanie maturzystów… Już po raz kolejny uroczyste pożegnanie absolwentów. Po krótkich przemówieniach Pana Dyrektora Krzysztofa.

W podziękowaniu wychowawców obdarowywano kwiatami. Och te przemówienia. Pożegnanie klasy IVa z wychowawczynią. Pożegnanie klasy IVb z wychowawczynią. Klasy i żegnają maturzystów. Maturzyści 2003-po rozdaniu świadectw.
Pożegnanie maturzystów-25 kwietnia 2008. Wysłany: 2008-04-25, 20: 00. Powitania, okolicznościowy toast i przemówienia to także bardzo miłe akcenty. w pewnym momencie wychowawcy odnaleźli drogowskaz prowadzący do tutejszych źródeł.Pożegnanie klas maturalnych! w piątek 25 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie. w części oficjalnej wychowawcy klas iv z dyrektorem szkoły mgr Beatą Matuszczak. Abiturientom życzymy powodzenia w nowym, dorosłym życiu, 100% na maturze. Bal rozpoczął się około godziny 19 od przemówienie Pani Dyrektor.. Pożegnanie maturzystów zostało przygotowane przez uczniów klas 2d, 2e, 2c slo pod. w następnej kolejności usłyszeliśmy przemówienia dyrektora szkoły. w części tej mogliśmy również usłyszeć opinię wychowawcy na temat. Gdy przemówienia dobiegły końca wręczono kilka nagród specjalnych. Za najwyższą średnią spośród tegorocznych maturzystów nagrodę. Następnie wychowawcy klas trzecich przystąpili do rozdawania świadectw z wyróżnieniem. Jednak lescy licealiści postanowili udowodnić, że pożegnanie to nie.
Pożegnanie klas maturalnych. Data dodania: 11. 05. 2010r. Kolejno głos w sprawie swoich podopiecznych zabierali wszyscy wychowawcy. Pierwsza część-oficjalna, w której obecni goście wygłaszali przemówienia, a wytypowane osoby wręczały. Wszystkim za przybycie i zaangażowanie się w pożegnaniu maturzystów.
Możesz dograć życzenia wychowawcy lub dyrektorki (trzeba zagadać) dla klasy. Apel z okazji pozegnania maturzystow-bardzo wazna uroczystosc w naszej szkole. a mianowicie widziałem i słyszałem dobre przemówienia na zakończenie.
 • Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami w wyznaczonych klasach. Się 25 czerwca br. Uroczyste pożegnanie roku szkolnego 2009/2010. Przemówienia uwieńczyło wręczenie tym razem wyjątkowo dużej liczby nagród, dyplomów. Maturzyści naszej szkoły pisali egzamin maturalny z nauki religii w.
 • A na scenie oprócz okolicznościowych przemówień, można było oglądać występy. Pożegnanie maturzystów. Dalszą część uroczystości wypełniło pożegnanie uczniów. Towarzyszyli im wychowawcy Ewa Zadrożna (klasa technik mechanik),
 • . Odbył się uroczysty apel z okazji pożegnania tegorocznych maturzystów. Po przemówieniu dyrektora, odbyło się małe przedstawienie. Po rozdaniu świadectw maturzyści spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami.
 • W Zespole Szkół Nr 2 w uroczystym pożegnaniu maturzystów uczestniczył naczelnik. Po oficjalnych przemówieniach nagrody najlepszym wręczyły: dyrektor Maria. Na samym końcu młodzież spotkała się ze swoimi wychowawcami, aby odebrać.Przepisze Ci takie przemówienie z książki (poświęce się). Drodzy Nauczyciele, Kochani Wychowawcy! Matura ustna z polskiego!
. Społecznoœ ci szkolnej pożegnał maturzystów. Swoje przemówienie Dyrektor. Wychowawców głos zabrała mgr Beata Dybała, w jej wypowiedzi.W przemówieniu przedstawiła węzłowe punkty historii szkoły. Dnia 20 września klasa iv ta, ii zs i ii zk wraz z wychowawcami prof. Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja-pożegnanie Maturzystów 2010. Zobacz zdjęcia.46-56: Przemówienia ośmioklasistów; gorlewska Anna, grobelna Łysy ewa. Raduj się życiem: scenariusz pożegnania maturzystów/Wychowawca-2005 nr 3 s.Wyjazd w zgodnej opinii uczestników i wychowawców był nader udany. Jak zwykle w Sali Kolumnowej Towarzystwa Naukowego odbyła się uroczystość pożegnania maturzystów. Było przemówienie dyrektora, wręczenie świadectw i albumów. w czasie gdy maturzyści się męczą uczniowie młodszych klas korzystają z wyjść i
. 24 kwietnia 2009 roku odbyło się pożegnanie maturzystów. Kwiaty i podziękowania otrzymali wychowawcy klas: Katarzyna Aleszczyk.Pożegnania z kierownictwem. i wychowawcami. Kwiaty od wychowanków, maturzyści wysłuchali przemówień pożegnalnych kierownika internatu,. Pożegnanie maturzystów. Wiersze i pieśni przedstawione przez młodzież ilustro-wane były muzyką. Przemówienie pożegnalne na Jasnej Górze.Pożegnanie Maturzystów. i Seminarium Samorządów Uczniowskich. Akcje charytatywne. Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, wychowawcy klas, rodzice. Opis imprezy. Uroczyste przemówienie i powitanie pierwszoklasistów wygłosiła Pani.Przemówienie prof. Aleksandry Ziach w imieniu wychowawców klas iv-tych. Pożegnanie absolwentów przez Ewę Kałuską uczennicę kl. iii. 13. Wyprowadzenie sztandaru. Wrażenia ze spotkania maturzystów 1953 r. w terminie późniejszym.. Wielkich czasem pedagogów i wychowawców. Kiedy po zdaniu matury w 1938 roku już się tu na stałe przeprowadziłem i zacząłem uczęszczać na. Tradycje Bożonarodzeniowe w Polsce i na świecie· Pożegnanie Moniki Brzozy.Raz w miesiącu zbierali się wychowawcy klasowi w celu ustalenia tematyki godzin wychowawczych oraz. Otrzymywał ją każdego roku (w dniu pożegnania maturzystów) uczeń. Okolicznościowe przemówienia, wręczenie Nagrody Patrona Szkoły.. w Żnińskim Domu Kultury odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. Wychowawcy poszczególnych klas wręczyli swoim byłym podopiecznym świadectwa. Po wygłoszeniu przemówienia przez przewodniczącego samorządu szkolnego. Wśród maturzystów znalazło się kilku chętnych, którzy w niedalekiej


. Następnie głos zabrał nasz wychowawca Andrzej Murawski i zaczęliśmy naszą„ małą studniówkę” roku szkolnym– tak rozpoczęła swoje przemówienie Przewodnicząca. poŻegnanie maturzystÓw. " Ile razem dróg przebytych?
. Nie obyło się bez specjalnego zadania dla wychowawców. Ważną i wzruszającą chwilą podczas spotkania było pożegnanie. Pani Dyrektor Barbara Kołarzyk w swoim przemówieniu. Powstał nowy dział matura 2009/2010. Uroczystość rozpoczęło przemówienie dyrektora-Tadeusza Ilmera w części oficjalnej. Uroczystość pożegnania maturzystów zakończyła druga część artystyczna w. Na zakończenie wychowawcy oraz uczniowie spotkali się w klasach w celu.


. vi Zjazdu Wychowanków i Wychowawców Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Seredy w Bazylice Mariackiej; Przemówienie Zbigniewa Okonia otwierające vi. Rodzina Sauterów; Jan Kowalewski, Ostatni maturzyści ii Rzeczypospolitej. Alina Tetmajer z Dąbrowskich (1915-1996); Iwona Wilkońska, Pożegnanie.© Baw się razem z nami Design by Colombia Hosting